Ajankohtaista

I-P: Vilkkuvat merkit valtatiellä varoittavat vaarasta – Onnettomuuksien määrään vaikuttaa usea seikka

30.11.2022

Ilkka-Pohjalainen Ympäristö ja liikenne Miika Huhta, Aisha Benahmed


Riistavaroitusjärjestelmäpilotin tavoitteena on ollut autoilijoiden tarkkaavaisuuden herättäminen ja riistaeläinkolareiden vähentäminen. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ely-keskus

Riistavaroitusjärjestelmä valtatiellä 19 välillä Luopajärvi – Rengonharju on ollut käytössä noin vuoden. Pilottihankkeessa 9,3 kilometrin pituisen tieosuuden molemmissa päissä etäohjattavat hirvivaroitusmerkit ovat vilkkuneet aamu- ja iltahämärässä, jolloin hirvikolarin riski on suurimmillaan.

Välkkyvän liikennemerkin lisäksi varoitusjärjestelmään kuuluu niin kutsuttu kääntyvä nopeusliikennemerkki, joka laskee liikennenopeutta 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa.

Aamuhämärän aikaan sijoittuvalla ensimmäisellä välkyntäjaksolla hirvivaroitusmerkki välkkyy lyhyissä sykleissä yhteensä neljä tuntia. Iltahämärällä sen sijaan välkyntä alkaa auringonlaskusta ja kestää kolme tuntia.

Vuodessa selkeästi onnettomuusalttiimpia ajanjaksoja on kaksi: ensimmäinen on syksyllä syyskuun ja tammikuun välinen ajanjakso, jolle sijoittuu hirvien kiima-aika ja metsästyskausi. Toinen on kesäkuu, jolloin huhti-toukokuussa emoistaan vieroitetut vasat liikkuvat arvaamattomasti.

– Riistaeläinkolarien määrään vaikuttavat monet asiat. Yksi tärkeimmistä on hirvikannan pieneneminen noin 20 prosenttia vuodesta 2017. Pilotin aika, noin vuosi, on lisäksi melko lyhyt aika vetää johtopäätöksiä vaikuttavuudesta, toteaa liikenneturvallisuusvastaava Kjell Lind Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksesta tiedotteessa.

Seinäjoki–Jalasjärvi -välillä kulkee päivittäin noin 5600 moottoriajoneuvoa.

Kolarien määrä laskenut, ratkaisuja haetaan

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten koordinoiman suurriistavirka-avun (SRVA) tehtävätilaston perusteella hirvikolarien määrä tieosuudella on vähentynyt jonkin verran. Pilottiaikana lokakuusta 2021 tähän päivään mennessä on tieosuudella tapahtunut yhteensä kuusi hirvikolaria.

Vastaavana ajanjaksona vuosina 2019–2020 kolareita tapahtui kahdeksan kappaletta ja vuosina 2017–2018 peräti 14 kappaletta.

– SRVA ja järjestelmään yksityiskohtaisesti kirjatut onnettomuudet ovat avointa dataa, ja sen perusteella on mahdollista reaaliaikaiseen varoittamiseen perustuen siihen, miten alueella on ollut aiemmin onnettomuuksia, selventää InnoTrafik Oy:n teknologiajohtaja Ilkka Pirttimaa.

Kolarien tapahtumahetkeä on tarkoitus analysoida tarkemmin. Saatua dataa tarkastellaan myös suhteessa tuntikohtaisiin liikennemääriin. 

Tällä hetkellä hirvikolarien määrää sekä hirvieläinten pääsemistä maanteille on yritetty ehkäistä riista-aidan ja tien pientareiden kasvillisuuden karsimisen lisäksi muun muassa riistasilloin ja alikulkutunnelein sekä sijoittamalla riistaritilöitä riista-aitojen päihin.

InnoTrafik Oy:n Jouni Hänninen korostaa, että nykyiset ratkaisumallit eivät yksinään toimi yhtä hyvin kuin kokonaisuuksina.

– Esimerkiksi riista-aidat ja hirvinauhat pahimmillaan ohjaavat hirvieläimen ylittämään tien sellaisesta kohdasta, missä toisella puolella aidassa ei ole aukkoa. Tällöin eläin jää hortoilemaan aidan ja tien väliin, jossa se voi säikähtää lähestyvää kulkuneuvoa ja rynnätä sen eteen.

Palaute vähäistä mutta positiivista

Tiellä liikkuneilta kerättiin palautetta riistavaroitusjärjestelmästä marraskuun aikana. Kyselyyn tuli klikkauksia 138, varsinaisia vastauksia 55.

– Analyysin perusteella välkkyvästä riistavaroitusjärjestelmästä koettiin olevan hyötyä ja sen toivottiin jatkuvan. Ensi kuussa Pirkanmaalla otetaan käyttöön vastaavanlainen järjestelmä, Jouni Hänninen kertoo.

Riistavaroitusjärjestelmän pilotointi Etelä-Pohjanmaalla jatkuu vielä tämän vuoden loppuun.