Ajankohtaista

Iltalehti: Älykkäät liikennemerkit Suomeen – vilkkuja ja tehosteita

30.11.2022

Sensori tunnistaa tielle pyrkivän hirvieläimen ja saa liikennemerkin varoittamaan autoilijaa.

30.11.2022 Iltalehti/Juha Jaakkonen

Hirvieläinten määrä on kasvanut roimasti viime vuosina. Siksi ne myös aiheuttavat paljon liikenneonnettomuuksia.

Tässä jutussa puhutaan hirvien sijaan nimenomaan hirvieläimistä, koska yhä suuremman osan onnettomuuksista aiheuttavat hirveä pienemmät hirvieläimet eli peurat ja kauriit.

Asiaan on tarttunut Innotrafik Oy yhdessä Suomen riistakeskuksen ja ELY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on hirvieläinkolareiden vähentäminen uudenlaisen varoitusjärjestelmän avulla.

Optimoidun riistavaroitusjärjestelmän pilottihanke on ollut käynnissä Seinäjoen seudulla Jalasjärventiellä. Järjestelmä koostuu kolmesta turvallisuusosiosta.


KUVA: Sensoriin yhdistetty tehostemerkkikapseli pystyy varoittamaan autoilijaa tielle pyrkivästä eläimestä reaaliaikaisesti.

1. Vilkkuvat varoitusmerkit

Optimoitu ja etäohjattava merkkiosa valaistuu ja vilkkuu aamu- ja iltahämärässä varoittaen autoilijoita hirvieläinvaarasta.

Vuosia jatkuneen seurannan perusteella hirvieläinonnettomuuksien tiedetään painottuvan sekä aamu- että erityisesti iltahämärän aikaan.

Aktiivinen liikennemerkki herättää autoilijan valppauden hirvivaara-alueella.

2. Reaaliaikainen varoitus

Hirvieläinsensori tunnistaa riista-aidan aukkokohdissa tielle pyrkivän hirvieläimen.

Hirvivaarasta kertovassa liikennemerkissä oleva tehostemerkkikapseli varoittaa autoilijoita reaaliaikaisesti ja estää yhteentörmäyksen.

3. Nopeuksien alentaminen

Etäohjattava, kääntyvä nopeusrajoitusliikennemerkki näyttää alennettua nopeusrajoitusta tiellä liikkujille hirvieläinonnettomuusriskin ollessa suurimmillaan esimerkiksi hirvien vaelluskausien aikana.

Alennettu nopeusrajoitus (esimerkiksi 100 > 80 km/h) vähentää Innotrafikin mukaan vakavia onnettomuuksia 16 prosenttia.

Aidoissa aukkoja

Yksi tienpitäjän tärkeimmistä keinoista eläinonnettomuuksien vähentämiseksi on riista-aitojen rakentaminen. Aita ohjaa aina eläinten tielle pääsyä. Tästä syystä hirvionnettomuuksien on todettu kasaantuvan aidan päihin.

Joskus hirvieläin jää harhailemaan tiealueelle. Näin käy, jos eläin ei löydä riista-aidasta aukkoa vastapäiseltä kohdalta, josta se on tiealueelle päässyt. Useissa poliisin kirjaamissa hirvionnettomuusilmoituksissa kuvataan, miten hirvi on ollut aidan välissä ja rynnännyt yllättäen auton eteen. Aidan sisään jäänyt hirvi vauhkoontuu auton lähestyessä ja säntäilee sinne tänne.

Innotrafikin pilottihankkeessa on kokeiltu ratkaisuja tähänkin. Varoitusmerkin yhteyteen asennettu tehostemerkkikapseli alkaa vilkkua myös silloin, kun aitojen väliselle tiealueelle jäänyt eläin pyrkii ajoradalle.