Ajankohtaista

Riistavaroitusjärjestelmä -pilotti on ollut käynnissä välillä Luopajärvi – Rengonharju noin vuoden

30.11.2022

TIEDOTE JULKAISUVAPAA 30.11.2022 KLO 10:30

Riistavaroitusjärjestelmä -pilotti on ollut käynnissä välillä Luopajärvi – Rengonharju noin vuoden

Noin vuosi sitten otettiin käyttöön riistavaroitusjärjestelmä valtatiellä 19 välillä Luopajärvi – Rengonharju. Noin 9 kilometrin pituisen tieosuuden molemmissa päissä etäohjattavat hirvivaroitusmerkit ovat vilkkuneet aamu- ja iltahämärässä, jolloin hirvikolarin riski on suurimmillaan. Riistavaroitusjärjestelmäpilotin tavoitteena on ollut autoilijoiden tarkkaavaisuuden herättäminen ja riistaeläinkolareiden vähentäminen. 

Kolarien tilastoja on tutkittava vielä tarkemmin 

Paikallisten riistanhoitoyhdistysten koordinoiman suurriistavirka-avun tehtävätilaston perusteella hirvikolarien määrä tieosuudella on vähentynyt jonkin verran. Pilottiaikana lokakuusta 2021 tähän päivään mennessä on tieosuudella tapahtunut yhteensä kuusi hirvikolaria. Vastaavana ajanjaksona vuosina 2019–2020 kolareita tapahtui 8 kappaletta ja vuosina 2017-2018 peräti 14 kappaletta. Lisäksi on tapahtunut vuosittain muutamia metsäkauris- ja valkohäntäpeurakolareita.  
-    Riistaeläinkolarien määrään vaikuttavat monet asiat. Yksi tärkeimmistä on hirvikannan pieneneminen noin 20 % vuodesta 2017. Pilotin aika, noin vuosi, on lisäksi melko lyhyt aika vetää johtopäätöksiä vaikuttavuudesta, vaan pitää analysoida tilastoja hieman tarkemmin, toteaa liikenneturvallisuusvastaava Kjell Lind Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 

Kolarien määrään vaikuttaa aina jonkin verran myös sattuma. 

-    Lisäksi pitää analysoida kolarien tapahtumahetkeä, sillä varoitusjärjestelmä on kytketty toimimaan vain tiettynä aikana vuorokaudessa, jolloin liikennettä on eniten ja myös suurin riski hirvien liikkumiselle, kertoo hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma Suomen Riistakeskuksesta. 

-    Jatkossa dataa pitää tarkastella myös suhteessa tuntikohtaisiin liikennemääriin, esim. työpaikkaliikenne tapahtuu juuri aamu- ja iltahämärien aikaan, lisää InnoTrafikin teknologiajohtaja Ilkka Pirttimaa.

Tienpitäjän tärkeimmät keinot eläinonnettomuuksien välttämiseksi ovat varoittaminen liikennemerkeillä, riista-aitojen rakentaminen, tienvarsien tehostettu raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi ja ajonopeuksien alentaminen. Onnettomuuksien ehkäisyyn on käytetty myös eritasojärjestelyitä, pelottimia ja houkuttimia. ELY-keskus tutkii ja tekee yhteistyötä myös uusien tekniikoiden hyödyntämisessä. Tärkeää on pohtia saatuja tuloksia ja verrata niitä kustannuksiin.
Käytössä ollut Välkky riistavaroitusjärjestelmän pilottihanke on toteutettu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Suomen riistakeskuksen ja InnoTrafik Oy:n kanssa.

Palaute kyselytutkimuksesta

Riistavaroitusjärjestelmästä kerättiin palautetta marraskuun aikana kyseisellä tiellä liikkuneilta. Kyselyyn vastasi 55 vastaajaa. 
-    Turun yliopiston professori Pekka Räsäsen tuottaman analyysin perusteella välkkyvästä riistavaroitusjärjestelmästä koettiin olevan hyötyä ja sen toivottiin jatkuvan, toteaa Jouni Hänninen InnoTrafik Oy:stä. Pilotti jatkuu liikennedatan käsittelyllä ja mittauksella sekä hirvikolaritilaston analysoinnilla. Kyseisellä noin 9 kilometrin pituisella hirvivaroitusosuudella on harkinnassa lisää hämärän aikaan vilkkuvia hirvivaroitusmerkkejä, lisää Hänninen.

Lisätiedot riistavaroitusjärjestelmän pilotista (ELY-keskus)

Hirvieläinonnettomuudet 2017-2021 kartalla (Suomen Riistakeskus)

Lisätietoja: 

Kjell Lind, Liikenneturvallisuusvastaava, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Puh. 0295 027 734 
Enable JavaScript to view protected content. 

Ilkka Pirttimaa, Teknologiajohtaja, InnoTrafik Oy
Puh. 050 389 0022
Enable JavaScript to view protected content.

Jouni Hänninen, tuotteet ja palvelut, lnnoTrafik Oy 
Puh. 040 731 4030 
Enable JavaScript to view protected content. 

Joni Saunaluoma, hirvitalousaluesuunnittelija, Suomen Riistakeskus 
Puh. 02 9431 2275 
Enable JavaScript to view protected content.