Ajankohtaista

STTinfo: Kauriit ja hirvet kohtaavat älyteknologian: valtatiellä 8 Nousiaisissa tutkitaan aktiivisen hirvivaroitusjärjestelmän vaikutusta

28.06.2023 | Maantiet

28.6.2023 Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedote

Hirvet ja kauriit ylittävät tien usein riista-aitojen aukkopaikkojen kohdalta. Siksi aukkokohta riista-aidassa pyritään sijoittamaan kohtaan, jossa on mahdollisimman hyvät näkemät. Hirviaitojen aukot ovat silti onnettomuusherkkiä paikkoja. Nousiaisissa valtatiellä 8 kokeillaan uudenlaista aktiivista hirvivaroitusjärjestelmää, jossa hirvivaroitusmerkkien yhteyteen on asennettu huomiovaloja. Ne aktivoituvat ja varoittavat autoilijaa vain silloin, kun hirviä tai kauriita havaitaan ajoradan läheisyydessä. Järjestelmään sisältyy myös Mynämäentien pohjoiseen liittymään asennettu ihmispuhetta tuottava äänimajakka, joka toimii pelottimena hirvieläimille ja siten ohjaa ne ylittämään tien suunnitellusta riista-aidan aukkokohdasta. Järjestelmä on vielä testauksessa.

Aktiivinen hirvivaroitusjärjestelmä ennen riista-aidan aukkokohtaa. Keltainen varoitusvilkku ja valaistava Hirviä varoitusliikennemerkki. Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Hirvieläimillä on vuosisatoja vanhoja kulkureittejä. Kun nämä kulkureitit katkaistaan riista-aidalla, eläimet lähtevät etsimään kiertotietä. Hirvet ja kauriit ylittävätkin tien usein juuri riista-aitojen aukkopaikkojen kohdalta. Siksi tämä korvaava tienylityspaikka ja aukkokohta riista-aidassa pyritään sijoittamaan pellon tai niityn kohdalle, jossa on mahdollisimman hyvät näkemät. Tällainen tieylityspaikka on Nousiaisissa valtatiellä 8 Mynämäentien kahden liittymän välisellä tieosuudella Repolan kylän kohdalla. Vuonna 2021 valmistuneen riista-aidan myötä onnettomuudet aidoitetulla tiejaksolla ovat merkittävästi vähentyneet, mutta eläinten tienylityspaikka on edelleen riskialtis. Tässä riista-aidan aukkokohdassa hirvi- ja kauriskolarien määrä on kasvanut merkittävästi. Aukkokohdassa sattui vuonna 2022 yhteensä 12 hirvi- ja kauriskolaria.

Riista-aidan aukkokohtaa ei ole mahdollista tukkia, eikä riistaeläinten yli- tai alikulun rakennukselle ole rahoitusta. Onnettomuuksilta välttymisen ainoa keino on pyrkiä vaikuttamaan kuljettajien ajokäyttäytymiseen. Kuljettajien käyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan lisäämällä tietoisuutta hirvieläimistä, parantamalla hirvieläimien havaittavuutta ja vaikuttamalla ajonopeuteen, jotta kuljettajalla on enemmän aikaa reagoida ja välttää törmäys.

Nousiaisissa valtatiellä 8 kokeillaan uudenlaista aktiivista hirvivaroitusjärjestelmää, jossa hirvivaroitusmerkkien yhteyteen on asennettu keltaisia vilkkuvia huomiovaloja. Ne aktivoituvat ja varoittavat autoilijaa vain silloin, kun hirviä tai kauriita havaitaan ajoradan läheisyydessä. Ennen riista-aidan aukkokohtaa kuljettajia varoitetaan varoitusliikennemerkeillä aukosta riista-aidassa, etenkin sellaisissa kohdissa, joissa on tapahtunut hirvieläinonnettomuuksia. Passiivisilla liikennemerkeillä on kiinteä viesti, jota siis tehostetaan aktiivisilla välkkyvillä huomiovaloilla, kun varoitusjärjestelmä havaitsee riista-aidan aukkoa lähestyvän hirvieläimen. Varoitusmerkeistä on yritetty kokeiluluontoisesti tehdä näkyvämpiä tievalaistuksella ja huomiovaloilla. Laitteisto on edelleen testivaiheessa.

Huomiovalojen aktivoitumisen tunnistusmenetelmänä käytetään infrapunavaloa ja tutkaa. Kaikissa tunnistusmenetelmissä on kuitenkin virhemahdollisuuksia, eli vääriä hälytyksiä, jotka usein toistuessaan vähentävät varoitusjärjestelmän uskottavuutta autoilijoiden silmissä. 

Järjestelmään sisältyy myös Mynämäentien pohjoiseen liittymään asennettu ihmispuhetta tuottava äänimajakka, joka toimii pelottimena hirvieläimille ja siten ohjaa ne ylittämään tien suunnitellusta riista-aidan aukkokohdasta. Näistä menetelmistä ja niiden vaikutuksista ajonopeuksiin ja onnettomuuksiin ei ole vielä tehty kattavia tutkimuksia Suomessa. Varsinais-Suomen ELY-keskus, Suomen riistakeskus ja InnoTrafik Oy ovat nyt yhteistyössä käynnistäneet tutkimusprojektin, jonka tavoitteena on selvittää aktiivisen varoitusjärjestelmän toimivuus ja vaikutukset ajonopeuksiin ja onnettomuuksiin. Järjestelmän toimittaa älyliikennelaitteita kehittävä InnoTrafik Oy. Tulokset analysoi ja tutkimusraportin laatii Turun yliopisto.

Tutkimusprojektin ajaksi tiejaksolle on asennettu 24/7 toimiva videovalvonta- ja seurantajärjestelmä, jolla todennetaan varoitusjärjestelmän toiminta, vaikutukset ajonopeuksiin ja onnettomuuksiin. Turun yliopiston tutkijat analysoivat kerättävän tiedon ja tuottavat tietoa onnettomuustilanteiden keskeisistä tekijöistä sekä riskisuhteista erilaisissa olosuhteissa. Tutkimuksessa selvitetään, miten havaintotekniikkaa voidaan kehittää siten, että väärät hälytykset minimoidaan. Lisäksi selvitetään, vaikuttaako aktiivinen varoittaminen kuljettajien käyttäytymiseen pitkällä aikajaksolla hirvieläinonnettomuuksia vähentävästi.

Lisätietoja:
- Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang, p. 0400 824 207 tai Enable JavaScript to view protected content.

- lnnoTrafik Oy, tuotteet ja palvelut, Jouni Hänninen, p. 040 731 4030 tai Enable JavaScript to view protected content.

- Suomen riistakeskus, hirvitalousaluesuunnittelija Joni Saunaluoma, p. 029 431 2275 tai
Enable JavaScript to view protected content.

- Pekka Räsänen, sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto, p. 050 567 2230 tai Enable JavaScript to view protected content.