Ajankohtaista

Tamperelainen: Valtatie 12:lle Nokialle tuli Välkky-riistavaroitusjärjestelmä - näin uusi kokeilu toimii

16.12.2022

Tamperelainen: Teemu Nurmi

Välkky-riistavaroitusjärjestelmän pilottihanke on käynnistynyt Pirkanmaalla. Tavoitteena on selvittää älykkään varoittamisen vaikuttavuutta hirvieläinonnettomuuksiin. Pilottikohteeksi valikoitui valtatie 12 Nokian Tottijärven kohdalla.

Hanke toteutetaan InnoTrafik Oy:n, Suomen riistakeskuksen, kahden paikallisen riistanhoitoyhdistyksen, Nokian kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Pilottikohteen valinnassa painotettiin mahdollisimman hyvää vaikuttavuutta. Valintakriteereinä oli suuri liikennemäärä, kesäisin 100 km/h nopeusrajoitus, riista-aidan aukon tai pään läheisyys sekä onnettomuushistoria.

Vuonna 2019 valtatie 12:lle rakennettiin Sastamalan ja Nokian väliin kolme uutta riista-aitaosuutta Hyrkkiin, Kärppälään ja Sarkolaan. Hirvieläinonnettomuudet ovat laskeneet riista-aitojen kohdalla radikaalisti. Onnettomuustietojen pohjalta Sarkolan riista-aidan kohdalla on havaittavissa hirvien ja muiden hirvieläinten kulkureitin siirtyminen muutaman sadan metrin päähän Sarkolan riista-aidan päästä.

Uusi ylityspaikka on otollinen kohde selvittää ensivaiheessa optimaalista varoitusta ja ennen kaikkea seuraavassa vaiheessa pilotoitavaa tutkapohjaista hirvien liikkeisiin pohjautuvaa reaaliaikaista varoitusta.

InnoTrafikin optimaalisessa varoitusjärjestelmässä hyödynnetään onnettomuushistoriatietoa merkityksellisimpien varoitusajankohtien korostamiseksi. Hankkeen ensivaiheessa pilotoidaan samanaikaisesti kahta erilaista optimaalista varoitusta, eli hirvi- ja valkohäntäpeuraoptimointia.

Lue koko juttu "Tamperelainen" -lehdestä