Ajankohtaista

TIEDOTE: Riistavaroitusjärjestelmäpilotti on käynnistynyt valtatiellä 12 Tottijärvellä

16.12.2022

Välkky -riistavaroitusjärjestelmä asennettiin 15.12.2022 Turuntielle välillä Pohjanloukko – Tynnyrkiventie. Noin kuuden kilometrin pituisen tieosuuden keskiosassa ja molemmissa päissä on etäohjattavat hirvi- ja kaurisvaroitusmerkit, jotka vilkkuvat aamu- ja iltahämärässä hirvieläinkolaririskin ollessa suurimmillaan. Riistavaroitusjärjestelmäpilotin tavoitteena on autoilijoiden tarkkaavaisuuden herättäminen ja riistaeläinkolareiden vähentäminen. 

Kolaritilastot kertovat 
Paikallisten riistanhoitoyhdistysten koordinoiman Suurriistavirka-apu (SRVA):n tehtävätilaston perusteella hirvikolarien määrä tieosuudella on pienempi kuin valkohäntäpeurojen ja kauriiden kohdalla. Kuluvan vuoden aikana tieosuudella on tosin tapahtunut useita valkohäntäpeurakolareita.
- Riistaeläinkolarien määrään vaikuttavat monet tekijät. Valtatiellä 12 Sastamalassa ja Nokialla tapahtuu erittäin paljon valkohäntäpeuraonnettomuuksia. Hirvionnettomuuksia tapahtuu vähemmän, mutta niissä vakavan onnettomuuden riski on suurempi. Vuonna 2019 rakennettu Sarkolan riista-aita on siirtänyt hirvi- ja valkohäntäpeuraonnettomuudet muutaman sadan metrin päähän aidan päästä. Läheisellä Pohjanloukon peltoaukealla hirvionnettomuuksia ei ole tapahtunut lainkaan, vaan painopiste on valkohäntäpeuraonnettomuuksissa, kertoo Roosamari Leppälä Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

- Tottijärvellä onkin mielenkiintoinen hirvieläinten onnettomuusjakauma. Peltoaukealla tapahtuu paljon valkohäntäpeuraonnettomuuksia ja Tottijärven riista-aidalla hirvionnettomuuksia. Siksi dataa pitää tarkastella kyseisen alueen pitkänajan onnettomuushistoriaan ja optimoida varoitukset historiadataan nojaten. Esim. työpaikkaliikenne tapahtuu juuri aamu- ja iltahämärien aikaan, lisää InnoTrafikin teknologiajohtaja Ilkka Pirttimaa.

- Lisäksi pitää analysoida kolarien tapahtumahetkeä, sillä varoitusjärjestelmä on kytketty toimimaan vain tiettynä aikana vuorokaudessa, jolloin liikennettä on eniten ja myös suurin riski hirvien liikkumiselle. Korona-aika muutti liikennemääriä eri vuorokauden aikoina ja kolaritilanteen kehitys kahtena viime vuonna näyttää liian hyvältä, kertoo toiminnanohjaaja Kimmo Alakoski Nokian seudun Riistanhoitoyhdistyksestä.

Tienpitäjän tärkeimmät keinot eläinonnettomuuksien välttämiseksi ovat varoittaminen liikennemerkeillä, riista-aitojen rakentaminen, tienvarsien tehostettu raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi ja ajonopeuksien alentaminen. Onnettomuuksien ehkäisyyn on käytetty myös eritasojärjestelyitä, pelottimia ja houkuttimia. ELY-keskus tutkii ja tekee yhteistyötä myös uusien tekniikoiden hyödyntämisessä. Tärkeää on tarkastella saatuja tuloksia ja verrata niitä kustannuksiin. 
Liikenneturvallisuusanalyysien, hirvien kulkureittien ja elinalueiden tunnistamisen sekä tieluokan (liikenteellisen painoarvon) mukaan hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet pyritään kohdistamaan mahdollisimman optimaalisesti. Tärkeimpinä kohteina ovat pääsääntöisesti valtatiet ja vilkasliikenteisimmät kantatiet. Lähde: ELY-Keskus raportti 2017. 

Riista-aita ei yksin poista onnettomuuksia
Hirvet pyrkivät ylittämään tiealueen suoraan menosuuntaansa; jos vastapäätä ei löydy aukkoa, hirvet jäävät harhailemaan tiealueelle. Useissa poliisin kirjaamissa hirvionnettomuusilmoituksissa kuvataan, miten hirvi on ollut aidan välissä ja rynnännyt yllättäen auton eteen. Aidan sisään jäänyt hirvi vauhkoontuu auton lähestyessä ja säntäilee sinne tänne.  

Välkky -riistavaroitusjärjestelmä on kolmiosainen: Nyt asennettu optimaalinen varoitus varoittaa ennakkoon autoilijoita aamu- ja iltahämärän aikaan, jolloin hirvien ja valkohäntäpeurojen tien ylityksiä tapahtuu eniten. 
Ensi vuoden alussa otetaan käyttöön reaaliaikainen varoitus hirviaidan aukkokohdassa, jolloin autoilija saa ennakkoon varoituksen tielle tulevasta hirvestä. 

Metsästysseurat tuovat paikallistuntemuksen avuksi hirvieläinten liikkeistä
Pilotin aikana tuotetaan tietoa eläinten liikkeistä ja onnettomuuksista metsästysseura Totin Erä ry:n avustuksella. 
- Riista-aidan aukkokohdissa näkyy jatkuvasti eläinten jälkiä, kertoo Totin Erä ry:n toiminnanjohtaja Jari Pietilä, joka hoitaa SRVA-tehtäviä myös laajemmalla alueella. Pohjanloukon peltoaukealla on riista-aidan aukkokohdissa tapahtunut useita peuraonnettomuuksia. Peurakin on yllättävän iso eläin, joten autoilijoiden on syytäkin olla tarkkaavaisia, jatkaa Pietilä. 

Seuraavaksi hanketta on tarkoitus laajentaa Porintielle (vt 11) Killerinaukion kohdalle, jossa tapahtuu paljon hirvionnettomuuksia.
Käyttöön otettava Välkky -riistavaroitusjärjestelmän pilottihanke toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Suomen riistakeskuksen, Nokian kaupungin sekä kahden paikallisen metsästysseuran ja InnoTrafik Oy:n kanssa. Suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowise tekee vaikuttavuustutkimuksen varoitusmerkkien vaikutuksesta autoilijoihin, tulokset julkaistaan alkuvuodesta. 

Palaute kyselytutkimuksesta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen pilotista
Vuosi sitten vastaava Välkky -riistavaroitusjärjestelmäpilotti käynnistyi Etelä-Pohjanmaalla. Tämän vuoden loka-marraskuun aikana kerättiin kyselytutkimuksella palautetta riistavaroitusjärjestelmästä kyseisellä tieosuudella liikkuneilta. Kyselyyn vastasi 55 vastaajaa. 
Turun yliopiston professori Pekka Räsäsen tuottaman analyysin perusteella välkkyvästä riistavaroitusjärjestelmästä koettiin olevan hyötyä ja sen toivottiin jatkuvan, toteaa Jouni Hänninen InnoTrafik Oy:stä. Pilotti jatkuu liikennedatan käsittelyllä ja mittauksella sekä hirvikolaritilaston analysoinnilla. Kyseisellä noin yhdeksän kilometrin pituisella hirvivaroitusosuudella on harkinnassa lisätä hämärän aikaan vilkkuvia hirvivaroitusmerkkejä, lisää Hänninen.

Lisätietoja: 
Roosamari Leppälä, liikenneturvallisuusasiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus 
Puh. 029 503 6259
Enable JavaScript to view protected content.
Ilkka Pirttimaa, Teknologiajohtaja, InnoTrafik Oy
Puh. 050 389 0022
Enable JavaScript to view protected content.
Jouni Hänninen, tuotteet ja palvelut, lnnoTrafik Oy 
Puh. 040 731 4030 
Enable JavaScript to view protected content. 

Kimmo Alakoski, hirvitalousaluesuunnittelija, Suomen riistakeskus 
Puh. 040 1462227
Enable JavaScript to view protected content.
 

Lue myös Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedote 16.12.2022