News

Välkky Riistaeläinvaroitusjärjestelmä

13.10.2021

Lehdistötiedote: Julkaisuvapaa 13.10.2021 klo 13:00
Katso julkistustilaisuus Facebookista

Älykäs ratkaisu riistaeläinonnettomuuksien vähentämiseen maanteillä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja InnoTrafik Oy:n Välkky Riistavaroitusjärjestelmän pilotti

 

Video: Soile Kautto/Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna tapahtui yli 14.000 riistaeläinonnettomuutta. Syys-joulukuu on vaarallisinta aikaa kohdata hirvieläin maantiellä. Valkohäntäpeurojen kanta on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja se näkyy onnettomuustilastoissa. Henkilö- ja peltikolarien vahinkojen kustannukset nousevat vuosittain kymmeniin miljooniin euroihin.
Hirviaidat ovat merkittävä turvallisuustekijä ja ajoneuvon vauhdilla on suuri merkitys. Autoilijoiden asenne olla kunnioittamatta riistaeläimistä varoittavia liikenne– ja nopeusrajoitus-suositusmerkkejä lisää onnettomuusriskiä joutua hirvikolariin. Hirvieläinonnettomuuksien estämiseksi nopeusrajoituksia voidaan alentaa vaarallisiksi havaituissa kohteissa. Nopeuden pudottaminen 100 kilometristä 80 kilometriin tunnissa lisää ratkaisevasti kuljettajan reagointiaikaa ja lieventää mahdollisen onnettomuuden seurauksia. Riskikohteita maanteillä ovat mm. riista-aitojen päät ja aukkokohdat.

ELY-keskuksen tuottaman raportin mukaan hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet pyritään kohdistamaan mahdollisimman optimaalisesti. Tärkeimpinä kohteina ovat pääsääntöisesti valtatiet ja vilkasliikenteisimmät kantatiet. Tienpitäjän tärkeimmät keinot eläinonnettomuuksien välttämiseksi ovat varoittaminen, riista-aitojen rakentaminen, tienvarsien tehostettu raivaaminen näkyvyyden parantamiseksi ja ajonopeuksien alentaminen. Onnettomuuksien ehkäisyyn on käytetty myös eritasojärjestelyitä, pelottimia ja houkuttimia.

Älykäs varoitusjärjestelmä autoilijoita ja eläimiä turvaamaan

Välkky Riistaeläinvaroitusjärjestelmä tuo maanteille älykkään, vallitseviin tilanteisiin mukautuvan varoitusjärjestelmän. Varoitusjärjestelmä koostuu kolmesta erillisestä osasta.

1.                         Etäohjattava merkkiosa valaistuu ja vilkkuu esim. aamu- ja iltahämärässä varoittaen autoilijoita hirvieläinvaarasta.

2.                         Aktiivinen tehostemerkkikapseli tunnistaa hirvieläimen riista-aidan aukkokohdissa ja käynnistää autoilijoille reaaliaikaisen varoituksen tehostemerkkikapselissa ja hirvimerkissä.

3.                         Etäohjattava, kääntyvä Välkky-nopeusrajoitusliikennemerkki näyttää alennettua nopeusrajoitusta tielläliikkujille hirvieläinonnettomuusriskin ollessa suurimmillaan esim. hirvien vaelluskausien aikana.   

Älykäs Välkky-riistaeläinvaroitusjärjestelmän avulla voidaan kerätä reaaliaikaista dataa ja lähettää täsmävaroituksia kohteesta tien käyttäjille.

”Täsmäohjaus saattaa lisätä nopeusrajoituksen
 hyväksyttävyyttä ja tehokkuutta.” 
32/2017 ELY-raportti


Lisätietoja:

Kjell Lind, Liikenneturvallisuussuunnittelija,
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 734


Jouni Hänninen, tuotteet ja palvelut,
InnoTrafik Oy
Puh. 040 731 4030

Ilkka Pirttimaa, teknologiajohtaja
InnoTrafik Oy
Puh. 050 389 0022

Joni Saunaluoma, hirvitalousaluesuunnittelija,
Suomen Riistakeskus
Puh. 02 9431 2275

Hannamari Viitanen, viestintä,
InnoTrafik Oy,
Puh. 040 777 8636,