Tutkittua tehostusta suojateiden turvallisuuteen ja liikenteen riskienhallintaan - Välkky on tutkitusti tehokas!

Merkittävä tutkimustulos Välkky suojatie havainnekapseleiden pitkäaikaisvaikutuksesta

Syksyllä 2010 Sito Oy tutki suojatie-Välkkyn vaikutusta Espoossa. Tutkimustuloksena todettiin, että kuukausi asennusten jälkeen jalankulkijoille tietä antavien autoilijoiden osuus kasvoi noin 10 prosenttiyksikköä. Tutkimus tehtiin ennen/jälkeen laskennoilla.

Marraskuussa 2011 samojen kohteiden pitkäaikaisvaikutusta tutkittiin uudestaan.  Laskentakohteissa Espoon Kuunkadulla ja Nihtisillalla jalankulkijalle tietä antaneiden autoilijoiden osuus kasvoi ennen asennusta olleesta tilanteesta 20 prosenttiyksikköä. Nyt Olarissa jalankulkijalle antoi tietä 54 % autoilijoista ja Nihtisillassa 38 %.

Tutkimus vahvistaa, että Välkky havainnekapselin vaikuttavuus suojatien turvallisuusratkaisuna kasvaa entisestään ajan kanssa.

Destia Välkky Vaikuttavuustutkimus

Destian tekemän kahden tutkimuksen mukaan Välkky hidastaa  ajoneuvojen nopeutta keskimäärin 4 – 5 % (lähde: Destia, Christel Kautiala). Nopeustason aleneminen vaikuttaa onnettomuusmääriin ja esimerkiksi 5% nopeustason aleneminen vähentää kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 20% ja loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia 10 % (lähde: Ajonopeuksien ja onnettomuusmäärien välinen riippuvuus Andersson&Nilsson 1997).