Ajankohtaista

InnoTrafikin teknologiajohtaja Ilkka Pirttimaa on mukana kehittämässä tulevaisuuden liikennejärjestelmiä

06.10.2022

Lii­ken­teen da­tae­ko­sys­tee­mil­le pe­rus­tet­tu Ad­vi­so­ry Board tii­vis­tää yh­teis­työ­tä ja et­sii uu­sia aja­tuk­sia

Fintrafficin tiedote julkaistu 4.10.2022

Fintraffic hakee jatkuvasti sidosryhmiltään uusia ideoita ja ajatuksia kehittäessään toimintaansa. Innovointia ja yhteistyön tiivistämistä varten on perustettu Fintrafficin koordinoimaan liikenteen dataekosysteemiin neuvonantajien ryhmä, Advisory Board. 

Advisory Boardiin on koottu merkittävää suomalaisen datatalouden ja liikenteen datan osaamista. Ryhmässä on seitsemän ulkopuolista henkilöä eri toimialojen yrityksistä sekä kolme fintrafficlaista, jotka ovat olleet dataekosysteemityössä alusta asti.

”Ulkopuolisten neuvonantajien käyttö on hyödyllisintä, kun tarvitaan näkemystä ja uusia ajatuksia. Olemme iloisia, että saimme mukaan näin laajan joukon kovan tason ammattilaisia, joiden kanssa voimme sparrata asioita. Uskon, että ryhmän työskentely edistää osaltaan liikennealan dataan liittyvää yhteistyötä ja datan hyödyntämistä”, sanoo Fintrafficin ekosysteemi- ja teknologiajohtaja Janne Lautanala.

Liikenteen dataekosysteemin Advisory Board:

Taina Haapamäki, FLOU

Tommi Holmström, Ahola Digital

Mika Honkanen, Digi- ja väestötietovirasto

Jan Juslén, Väylävirasto

Marjukka Niinioja, Osaango

Ilkka Pirttimaa, Innotrafik

Jani Poutiainen, Ilmatieteen laitos

 

Fintrafficin edustajat:

Mika Ahvenainen

Janne Lautanala

Jaakko Rintamäki

Mikä liikenteen dataekosysteemi?

Tulevaisuuden liikennejärjestelmä tarvitsee koko alan yhteistyötä. Liikenteen dataekosysteemin työryhmät ovat käynnistyneet vuoden 2021 alussa ja mukaan voi tulla joustavasti matkan varrella. Rakentajia on jo yli 150 organisaatiosta.

Miksi kannattaa tulla mukaan?

  • Kasvatetaan liikennealalla toimivien yritysten markkinaa​​
  • Luodaan liikennealalle uusia toimintamalleja​​
  • Tehostetaan toimintaa jakamalla ja hyödyntämällä tietoa​​
  • Säästetään kustannuksissa kehittämällä yhdessä​​
  • Alennetaan liikenteen aiheuttamia ympäristölle haitallisia ​päästöjä.​