Ajankohtaista

Moottori-lehti: Mainio idea – Välkky havahduttaa suojatietä lähestyvän autoilijan

22.04.2021

Suojatien liikennemerkkiin asennettu suomalainen keksintö auttaa vilkuttamalla autoilijaa ennakoimaan haastavia liikennetilanteita.

Teksti: Marko Jokela Lue juttu Moottori.fi

Liikenne on sitä turvallisempaa, mitä säntillisemmin kaikki tielläliikkujaryhmät noudattavat liikennesääntöjä kuten väistämissääntöjä ja nopeusrajoituksia. Poliisi on valvonut viime aikoina tehostetusti suojatieturvallisuutta etenkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden näkökulmasta.

Turvallisuutta voidaan kohentaa myös liikenneympäristöön rakennetun tekniikan keinoin. Välkky on yksinkertaisen nerokas liikenneturvallisuutta kohentava oivallus, joka tunnistaa suojatiealueelle tulevan kevyenliikenteen kulkijan ja käynnistää vilkutuksen autoilijalle. Välkky-tehostemerkkikapseli asennetaan suojatieliikennemerkin tolppaan – suojatien kummallekin puolelle.

Tarve kohentaa suojateiden turvallisuutta on ilmeinen, sillä Onnettomuustietoinsituutti OTIn mukaan vuosina 2015–2019 sattui 116 jalankulkijan kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista joka neljäs tapahtui suojatiellä.

Ja toisin kuin jotkut hämärällä aktivoituvat suojatien varoitusvalot, Välkky on aktiivinen 24/7. Se välkyttää myös päiväsaikaan, jolloin kulkijoitakin on yleensä enemmän. Laitteen vilkutus siis näkyy myös valoisalla. Suomalaisen sään kestäväksi rakennetun akkutoimisen laitteen akusto kestää liikennemääristä riippuen jopa 2–3 vuotta ilman vaihtoa.

Vaaranpaikkoja riittää
Välkky toimii edukseen taajamissa ja paikoissa, joissa onnettomuuden riski on suuri. Näitä paikkoja ovat koulujen, lastentarhojen, liikuntapaikkojen ja liikuntarajoitteisten hoitokotien lähiympäristöt. Välkky sopii hyvin myös kohteisiin, joissa kevyen liikenteen väylät risteävät.

Valmistaja InnoTrafik Oy:n kotisivuilla tuodaan esiin Destian tekemät kaksi tutkimusta, joiden mukaan Välkky hidastaa ajoneuvojen nopeutta keskimäärin 4–5 %. Nopeustason aleneminen taas vaikuttaa alentavasti onnettomuusmääriin ja lieventää seurauksia.

Palkittu keksintö
Keksintö on jo saanut suitsutusta kuten ”Vuoden Liikenneteko” -liikenneturvallisuuspalkinnon Auto- ja liikennegaalassa tammikuussa 2021.

Suomessa valmistettava Välkky on voittanut myös San Franciscon kaupungin järjestämän Vision Zero 2.0- liikenneturvallisuuskilpailun vuonna 2015. Vision Zero -hankkeen kunnianhimoisena tavoitteena on poistaa kaikki liikenneonnettomuuksista johtuvat kuolemat San Franciscossa vuoteen 2024 mennessä.